Podmínky

1.V celém objektu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně (mimo používání krbu).
2. Nástup na ubytování je ve 14:00 (prosíme vždy o potvrzení-upřesnění času příjezdu).
3. Opuštění objektu do 10:00.
4. V obou objektech je nutno se přezouvat, prosíme vzít si přezůvky sebou.
5. Kola a lyže ukládejte prosím do přístavku u chalupy-lyžárny.
6. Od 22.00 do 7.30 prosím dodržujte noční klid, především na zahradě a ve venkovní pergole.
7. Za škody způsobené hostem na majetku chalupy odpovídá host podle platných předpisů.
8. Závěrem bychom chtěli požádat naše hosty, aby se k celému objektu a jeho vybavení chovali podle svého nejlepšího vědomí a   
svědomí, aby i další hosté mohli vše využívat na 100%.

V případě porušení podmínek ve smyslu kouření , používání otevřeného ohně, poškození věcí, neohlášeného navýšení počtu osob, neohlašené přítomnosti domácího zvířete, nedodržování nočního klidu si vyhrazuje pronajímatel právo okamžitého ukončení pobytu, bez finanční náhrady.

Rezervace:

Objednávku (rezervaci ubytování) je nejlépe provézt pomocí: Rezervačního formuláře, popř. e-mailem nebo telefonicky.

Záloha:

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 50% z celkové ceny za pobyt.
Záloha bude při doplatku odečtena z celkové ceny za pobyt.
Pokud zálohu neobdržíme do 5 kalendářních dnů od potvrzení rezervace, ponecháváme termín volný !!!

Zákazník má právo od objednávky odstoupit  bez storno poplatků nejpozději 90 dnů před objednaným termínem nástupu.
Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy (na nemoc či zásah vyšší moci, který vám znemožní pobyt lze uzavřít pojištění).

Úhrada zálohy: Převodem na účet

Vratná kauce:

Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč. Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu,pokud nedošlo k poškození majetku. Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal.Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce, případně na vymáhání vzniklé škody.

Pojištění pobytu:

Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel  po dobu  pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofamia za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Závěrečný úklid:

Závěrečný úklid je účtován: 1000Kč chalupa "Malá" a 1500Kč chalupa "Velká". Povinností hosta je pouze umýt po sobě nádobí, vyklidit ledničku, roztřídit a vynést odpadky.

Přítomnost psa, kočky nebo jiného domácího zvířete pouze po předchozí domluvě!

 
 

Chalupy Za Starů školů, ubytování Velké Karlovice (Beskydy), pronájem chalup  |  Tel.: +420 777 014 629  |  info@velke-karlovice.com

  Facebook